Starogrčki brojevi

Categories: Zanimljivosti|Tags: , , , |

Brojevni sustav kakav danas koristimo je pozicijski dekadski sustav. Vrijednost neke znamenke određena je njenim položajem, pa govorimo o znamenci