Vučedolska čizmica

Vučedol, znameniti arheološki lokalitet po kojemu je najznačajnija eneolitička kultura dobila ime, nalazi se pet kilometara nizvodno od središta Vukovara. Početkom rujna ove godine pronađen je zanimljiv primjerak keramike – mala keramička čizmica. Još se ne može sa sigurnošću reći čemu je služio ovaj izuzetno rijedak i vrijedan nalaz.