Vučedolska čizmica

Categories: Hrvatska baština|Tags: , , , , |

Vučedol, znameniti arheološki lokalitet po kojemu je najznačajnija eneolitička kultura dobila ime, nalazi se pet kilometara nizvodno od središta Vukovara. Početkom rujna ove godine pronađen je zanimljiv primjerak keramike – mala keramička čizmica. Još se ne može sa sigurnošću reći čemu je služio ovaj izuzetno rijedak i vrijedan nalaz.