Što se krije iza E-brojeva?

Categories: Priroda|Tags: , , , , , , , |

Danas je gotovo nemoguće kupiti prehrambeni ili kozmetički proizvod koji u svojoj deklaraciji nema oznaku “E”. Što se iza toga