Egipat

Elfantina – grad nebrojenih epoha

Elefantina, jedan od najstarijih gradova starog Egipta iznimno dugog povijesnog kontinuiteta, nalazi se na istoimenom otoku u blizini Asuana. Mitska predaja govori da na Elefantini izvire sveta rijeka Nil, a izvor je čuvala poznata elefantinska trijada: bogovi Khnum, Satit i Anuket.

Antička svjedočanstva o Egiptu

Egipat je oduvijek privlačio ljude. Od najstarijih vremena glas o silnim znanjima egipatskih svećenika i mudraca raznosio se tada poznatim […]

Kom Ombo – Dvostruki hram Sobeka-Ra i Horusa Starijeg

Drevni hram Kom Ombo uzdužnom je osi podijeljen na dva dijela koje podzemni tuneli i prostorije povezuju u jednu cjelinu. Lijeva strana posvećena je Horusu Starijem ili Haroerisu, a desna Sobeku-Ra. Ovaj prastari kompleks preslika je jednog dijela neba, a hramski reljefi dočaravaju prikaze iz života bogova i faraona.

Gaston Maspero – osnivač egiptologije

Gaston Maspero je zaslužan za najvrednije nalaze egipatske civilizacije. Kao glavni voditelj svih arheoloških iskapanja, posebno se posvetio evidentiranju nalaza i njihovoj zaštiti. Svoja otkrića, prijevode i zaključke objavio je u mnogim djelima, što ga čini pravim osnivačem moderne egiptologije.

Teba – jedinstvo iza mnoštva

Život u Tebi, Gradu, bio je bogat i pun obilja, ali istovremeno i miran. Čovjeku XX. stoljeća vrlo je teško […]

Anubis

Anubis je božanstvo s glavom psa ili šakala. Pas je čovjekov vjerni pratilac i budni čuvar pa stoga simbolizira Anubisovu funkciju psihopompa – vodiča duša u posmrtnom životu. Njegove skulpture pred ulazom u grobnice faraona i svećenika simbolički čuvaju kovčeg sa svitcima papirusa koji sadržavaju tajne prolaska kroz predjele drugog svijeta.