Vandana Shiva

Categories: Volonterstvo|Tags: , , |

Spavao sam i sanjao da je život radost. Probudio sam se i vidio da je život služenje. Rabindranath Tagore Vandana