Spinoza – sudbina filozofa

Categories: Filozofija|Tags: , , , , , |

Što je filozofija i od kakve je zapravo moguće koristi suvremenom čovjeku, da­nas baš i nije previše očito i razumljivo.