broj 60

Horusovo oko

Horus, bog kojeg su Egipćani prikazivali u obliku sokola, u borbi sa Sethom gubi svoje lijevo oko. Kad Thot magijski sastavi i izliječi to oko, ono dobiva naziv udjat, oko-zaštitnik, mističan izvor života i svjetlosti. Zbog svoje velike zaštitne snage, najčešći je amulet u Egiptu.

Elfantina – grad nebrojenih epoha

Elefantina, jedan od najstarijih gradova starog Egipta iznimno dugog povijesnog kontinuiteta, nalazi se na istoimenom otoku u blizini Asuana. Mitska predaja govori da na Elefantini izvire sveta rijeka Nil, a izvor je čuvala poznata elefantinska trijada: bogovi Khnum, Satit i Anuket.

Antička svjedočanstva o Egiptu

Egipat je oduvijek privlačio ljude. Od najstarijih vremena glas o silnim znanjima egipatskih svećenika i mudraca raznosio se tada poznatim […]

Nikolaj Berdjajev i novo srednjovjekovlje

Ruski filozof Nikolaj Berdjajev u svom je djelu Novo srednjovje­kovlje, koje je doživjelo najveći broj prijevoda, iznio gotovo proročansku vi­ziju kraja novovjekovne epohe, čiji je vrhunac bio u XIX. stoljeću, te dolazak epohe koju karakterizira barbarstvo, a on je naziva novim srednjovjekovljem.

Smrt i fenomen “tik do smrti”

Paradoksalno je da usprkos svom znanstvenom i tehnološkom napretku današnja medicina poznaje samo onu vanjsku stranu smrti, a fenomene koji se tiču njene nutarnje strane odbacuje ili ignorira. Među takve fenomene spada i onaj popularno nazvan “tik do smrti”, a odnosi se na iskustva onih koji su doživjeli kliničku smrt.

Koja znanja mogu ublažiti bol?

Mnoga nas učenja, filozofska kao i religiozna, uče da se patnja zaustavlja znanjem. Ali, koja znanja mogu ublažiti bol? Očigledno samo ona koja uklanjaju nutarnje neznanje i unose neprolazno svjetlo, a njihove granice određene su samom ljudskom evolucijom.