broj 59

Moć mita

Od najstarijih dana povijesti čovječanstva susrećemo se s mitskim pričama. One se nalaze u korijenu svake kulture. U njima je čovjek nalazio smjernice, savjete, putokaze za koračanje vlastitim životnim putem.

Immanuel Kant

Immanuel Kant, filozof prosvjetiteljstva i jedan od najutjecajnijih filozofa uopće, svoju filozofiju naziva kriticizmom jer se kritički osvrće na spoznajnu moć uma. U svojim djelima daje odgovore na tri osnovna pitanja: Što mogu znati? Što trebam činiti? Čemu se mogu nadati?

Nasilje našeg vremena

Nasilje i silina destruktivnih emocija kod mladih ozbiljno zabrinjavaju. No, ponašanje mladih samo odražava kulturu u kojoj se razvijaju. Adolescentna kriza, u pozadini koje je otpor prema općeprihvaćenim vrijednostima, obilježje je suvremene civilizacije. Mladi nisu sigurni u vrijednosti odraslih jer ih i odrasli samo deklarativno zastupaju.

Kamo ide naš svijet?

Odgovor na ovo pitanje obično izaziva podijeljenost na dva radikalna stajališta, suprotna i nepomirljiva: beznadežni pesimizam i prostodušni optimizam. Kamo ide naš svijet? Prema ostvarenju vla­stite sudbine, a mi ljudi dio smo toga.