Higija – božica zdravlja

Categories: Simbolizam|Tags: , , , |

Higija je bila božica zdravlja u antičkoj Grčkoj. Njeno ime na grčkom jeziku (hygieia) znači zdravlje, a sačuvano je sve do danas u riječi higijena.