Saladin – “Kralj pobjedonosni”

Categories: Tragom prošlosti|Tags: , , , |

Sultana Saladina zapadni je svijet zapamtio kao muslimanskog vladara koji je križarima pružio najsnažniji otpor i označio početak kraja njihovih osvajanja, ali i sultana koji je svojom velikodušnošću i pravednošću stekao velik ugled u Europi i postao ideal viteštva.