Glavna dvorana hrama Todai u japanskom gradu Nari, Dvorana Velikog Buddhe (Daibutsuden), najveća je drvena građevina pod jednim krovom na svijetu. Široka je 57 m, dugačka 50 m i visoka 48 m. Projektirao ju je Gyogi Bosatsu po nalogu cara Shomua, a završena je 749. godine. Tijekom stoljeća obnavljana je nekoliko puta zbog oštećenja nastalih u požarima, a rekonstruirana je 1790. godine i danas zauzima samo dvije trećine prvobitne veličine.

U njoj se nalazi brončani kip Buddhe na lotosovom prijestolju, visok oko 15 metara i težak oko 450 tona. Ceremoniji “otvaranja očiju” održanoj 752. godine, prilikom koje su kipu naslikane oči, prisustvovalo je više od 10000 redovnika iz Koreje, Kine i Indije. Bio je to jedan od najvećih događaja u ranoj japanskoj povijesti.

Kipu je u IX. stoljeću u potresu otpala glava, a desna mu se ruka u dva navrata, najprije 1180. pa potom 1567. godine, rastalila u požaru. Uslijed uzastopnih popravljanja malo toga je ostalo od izvornog kipa. Za razliku od dvorane i kipa koji su nekoliko puta bili žrtve požara i potresa, oktogonalna svje­tiljka iz vremena utemeljenja hrama, koja se nalazi na dnu stepenica koje vode prema kipu, ostala je netaknuta. Na postolju svjetiljke urezan je izvadak iz jednog budističkog teksta koji govori o zaslugama vezanim za paljenje svjetiljki.

Autor: Ines Borovac Lašić