Premda se već više od dva tisućljeća nekadašnja slava glavnog i najbogatijeg grada Beotije u središnjoj Grčkoj nalazi samo u ruševinama i ponekim iskopinama izloženim u muzejima, Teba je jedan od onih gradova koji su na čudesan način nastavili živjeti. Od zaborava ga je sačuvala grčka mitološka tradicija koja je nadahnula mnoga klasična literarna djela, a jedinog je suparnika u ovom smislu Teba imala u Troji. Eshil, otac tragedije, samom je gradu dodijelio ulogu glavnog protagonista u svom poznatom djelu Sedmorica protiv Tebe, što je svakako neobičan izuzetak, budući da su to u njegovim djelima uvijek bili ljudi ili bogovi.

Prema mitološkoj tradiciji, osnivač Tebe bio je Kadmo, sin feničkog kralja Agenora, vladara Sidona koji je bio božanskog porijekla. Kadmo je imao sestru Europu, koju je Zeus ugrabio pod krinkom bika i odveo na Kretu. Agenor je naredio Kadmu i njegovoj braći da krenu u potragu za sestrom i da se ne vraćaju dok je ne nađu. Svaki je od njih krenuo drugim putem, ali je nikako nisu nalazili. Lutanja su Kadma konačno odvela u Delfe gdje mu je proročanstvo naredilo da prestane tražiti sestru i umjesto toga pođe za kravom te se zaustavi na mjestu gdje ona legne. U blizini tog mjesta udarit će temelje novom gradu i sagraditi tvrđavu Kadmeu sa sedam vrata u visokim bedemima. Kadmo je, međutim, prije toga prošao još mnoga iskušenja, a njegov je najveći savjetnik bila božica Atena uz čiju je pomoć konačno postao kralj Tebe. Tada mu je Zeus za ženu dao Harmoniju, kćer Aresa i Afrodite, i kaže se da su svi bogovi Olimpa donijeli svadbene darove i bili prisutni na vjenčanju na kojem su Muze pjevale.

Herodot u svojoj Povijesti pripisuje Kadmu i njego­vim feničkim suradnicima uvođenje mnogih novih vještina u Grčku, uključujući i alfabet koji su Feničani koristili oko 1100. g. pr.Kr. i uveli u Grčku vjerojatno u IX. st. pr.Kr. Platon također na nekoliko mjesta u svojim djelima aludira na priču o Kadmu i spominje njegove potomke kao one koji nisu pravi Grci.

TebaKadmea – tebanska „Akropola“

Kadmea je u klasičnom i ranom hele­nističkom periodu imala sličnu ulogu kao i Akropola u Ateni.

Kadmov grad je kroz svoju povijest pretrpio mnoga razaranja. Kadmeu je razrušio Aleksandar Veliki 335. g. pr.Kr. i od tada Teba više nikada neće dostići nekadašnju slavu. Danas je na njenom  mjestu mo­deran grčki grad Thivai.

Teba je bila mjesto rođenja mnogih poznatih ličnosti iz grčke tradicije. Kadmo i Harmonija su imali nekoliko djece, među ostalim i Semelu od koje iz ljubavi sa Zeusom potječe i Dioniz („Dvaput rođen“), bog zanosa, obnove, entuzijazma. Poznata je i po dirljivoj priči o blizancima Amfionu i Zetu, koji su zajedno zavladali gradom i utvrdili njegove zidine. Zeto je bio snažan i nosio je teške kamene blokove koje ne bi mogli ponijeti niti titani, a Amfion je bio tako vrstan glazbenik da su zvuci njegove lire sami pokretali i slagali kamenje. Po nekim mitološkim predajama u Tebi se rodio i heroj Heraklo. Od povijesnih osoba vezanih uz ovaj grad najviše se iz­dvajaju slavni pjesnik Pindar te vladar Epaminonda koji je u IV. st. pr.Kr. u vrlo kratkom vremenu stvorio jaku vojsku predvođenu elitnom jedinicom Svetog Bratstva koja je pobjedom nad nesalomljivom Spartom preuzela prevlast u Grčkoj.

Teba sa sedam vrata svakako je najintrigantnija po sličnosti u nazivu s drevnim egipatskim gradom koji su Grci nazivali Teba sa stotinu vrata, kako bi ga razlikovali od svoga grada. Je li ova podudarnost bila samo puki slučaj ili je ipak između dviju Teba postojala još neka nama nedokučiva veza, ostaje neriješena zagonetka.

Autor: Nataša Žaja[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]