ZANIMLJIVOST_Piramida3ZANIMLJIVOST_Piramida2Prije pola godine pod pijeskom Sakkare otkrivena je piramida za koju se pretpostavlja da je pripadala kraljici Sešešet, majci faraona Tetija. Riječ je o 118. dosad pronađenoj piramidi u Egiptu, staroj najmanje 4300 godina.

Arheolozi su ranije otkrili piramide koje su pripadale dvjema Tetijevim ženama te njegovim visokim službenicima, ali ne i piramidu njegove majke, premda se u okolnim grobnicama i na kamenim fragmentima iz Sakkare spominje njeno ime.

Iako na zidovima novootkrivene piramide nema nikakvih natpisa, pa tako ni potvrde o tome za koga je podi­gnuta, Zahi Hawass, direktor Vrhovnog vijeća za starine u Egiptu, kaže: Jedina kraljica čiju piramidu nismo otkrili je Sešešet, zbog toga sam uvjeren da se radi upravo o njenoj piramidi.

Faraon Teti bio je osnivač VI. egipatske dinastije, posljednje dinastije iz razdoblja Stare države. Smatra se da je Tetijeva majka imala ključnu ulogu u njegovu osvajanju trona nakon smrti faraona Unasa, posljednjeg kralja V. dinastije, te u pomirbi dviju zaraćenih strana kraljevske obitelji.

Piramida koja se pripisuje kraljici Sešešet pronađena je u sklopu Tetijevog piramidalnog kompleksa u Sakkari, na dubini od sedam metara. Visina piramide izvorno je dosizala oko četrnaest metara, međutim danas iznosi svega pet metara. Duljina stranice baze piramide jednaka je dvadeset dva metra, dok njene strane s bazom zatvaraju kut od 51 stupnja. Cjelokupan spomenik prvotno je bio opločen finim bijelim vapnencem čiji su ostaci pronađeni u pijesku.

Unutar ove piramide, u četiri metra širokoj komori, pronađen je sarkofag s mumijom kraljice-majke. Grobnica je očigledno opljačkana još u davnini, a kako pljačkaši nisu mogli pomaknuti šest tona težak poklopac gra­nitnog sarkofaga, mumija i njeni zlatni ukrasi ostali su sačuvani.

Arheolozi su bili iznenađeni pronalaskom Sešešetine piramide jer su smatrali da je to područje temeljito istraženo. Zapravo, otkako je 1853. godine Auguste Mariette pronašao Tetijevu piramidu, arhe­olozi su okolno područje koristili kao odlagalište za pijesak, ne sluteći da je ispod još jedno zanimljivo nalazište.

Značaj ovog otkrića je u tome što se rijetko pronalaze mumije faraona i njihove obitelji, a većina pronađenih datira iz dinastija nakon 1800. g. pr.Kr. Prava je sreća otkriti ostatke iz Stare države, a pogotovo neki natpis koji bi barem za kamenčić više dopunio mozaik o Egiptu.

Autor: Dragana Đorović[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]