U mjestu Rihabu u Jordanu, u blizini sirijske granice, arheolozi su u lipnju 2008. godine nakon tromjesečnih iskapanja ostataka Crkve sv. Jurja otkrili pećinu. Pronalasci upućuju, tvrdi jordanski istraživački tim, da su se ovdje odvijali ranokršćanski obredi.

Pećina dimenzija 12 x 7 metara nalazi se ispod crkve i do nje vode stepenice. U jednom njenom dijelu nalazi se polukružni prostor nalik apsidi, s nekoliko sjedišta uklesanih u kamenu. Pretpostavlja se da se tu odvijalo tajno bogoslužje. Ovaj je dio odvojen od prostora za stanovanje tek jednim zidom s vratima, a od prostora za stanovanje vodi tunel prema spremištu s vodom. Na temelju ovoga, te pronađenih uljanica i bakrenih novčića iz 33. do 70. godine, dr. Abdul Qader Al-Housan i njegov tim iz Centra za arheološka istraživanja u Rihabu zaključili su da je pećina bila utočište i mjesto bogoslužja skupini od 70 prvih kršćana koji su izbjegli iz Jeruzalema pred progo­nima nakon Kristove smrti. Tome u prilog dr. Abdul Qader Al-Housan navodi da se na podu crkve iznad pećine nalazi mozaik koji sadrži tekst na grčkom: Sedamdeset ljubljenih od Boga i Božanskog.

ZANIMLJIVOST_5_CBOn štoviše smatra da je ta pećina najstarija kršćanska crkva koju su rani kršćani koristili sve dok 230. godine nije podignuta Crkva sv. Jurja. Mnogi stručnjaci u Jordanu i šire podozrivi su prema ovom otkriću, kao i datiranju Crkve sv. Jurja, jer su se “prave” crkve počele javljati tek u vrijeme Bizanta, točnije, kada car Konstantin 313. godine priznaje kršćanstvo ravnopravnim s drugim kultovima, a posebno nakon 391. godine kada ono postaje državnom religijom Rimskog Carstva.

U Rihabu je do danas otkriveno tridesetak ranokršćanskih crkvi od kojih većina potječe s kraja VI. i početka VII. stoljeća. Postojanje tolikog broja crkvi govori o snažnoj ranokršćanskoj zajednici na ovom prostoru. No, tekst Sedamdeset ljubljenih od Boga i Božanskog mogao bi se odnositi i na Sedamdesetoricu učenika koje je Isus odaslao u parovima da šire njegovo učenje. Oni su bili pomoćnici apostola, a pravoslavna ih crkva slavi 17. siječnja. On im reče: “Žetva je obilna, ali radnici malobrojni.” (Evanđelje po Luki). Čini se malo vjerojatnim da su svi završili u Rihabu.

Otkriće, mada proturječno, nakon što je objavljeno u The Jordan Timesu, privuklo je veliku pažnju međunarodnih medija. No, još se uvijek se može sa sigurnošću utvrditi starost ovog nalazišta, niti potvrditi da li je ranim kršćanima pećina doista služila kao crkva.

Autor: Tomislav Peharda