Hipogej u Hal-Saflieni čini niz podzemnih prostorija na tri razine koje su međusobno povezane prolazima, stepenicama, hodnicima i zajedno iznose otprilike 500 m2. Zidovi su grubo isklesani od vapnenca i zaglađeni kremenom, kojeg nema na Malti.

Hipogej u Hal-Saflieni čini niz podzemnih prostorija na tri razine koje su međusobno povezane prolazima, stepenicama, hodnicima i zajedno iznose otprilike 500 m2. Zidovi su grubo isklesani od vapnenca i zaglađeni kremenom, kojeg nema na Malti.

Hipogej1 u Hal-Saflieni na Malti, svjetska baština pod zaštitom UNESCO-a, najstariji je pretpovijesni hram na svijetu. Procjenjuje se da je izgrađen između 3600. i 2500. g. pr. Kr. Zanimljiv je prvenstveno zbog posebnih akustičnih svojstava jedne od prostorija velikog podzemnog kompleksa, koja je vjerojatno služila kao proročište. Mnogi govore o neobičnoj pojavi u toj prostoriji. Naime, zvuk riječi izgovorenih u njoj pojačava se i odzvanja tako da ga je moguće čuti u svim prostorijama. Posjetitelji opisuju doživljaj kao da se nalaze u ogromnom zvonu jer vibracije prožimaju cijelo tijelo. Istraživanja su pokazala da zvuk frekvencije, približno 110 Hz, rezonira sa spomenutom prostorijom podzemnog svetišta. Ta je pojava karakteristična i za neka druga drevna dosad istražena proročišta, kao što su Newgrange, El Castillo i Carn Euny. Takav rezonantni odziv utvrđen je istraživanjima koja su 1994. godine provedena na Sveučilištu Princeton pod vodstvom profesora Roberta G. Jahna. Sve te drevne građevine sagrađene su od grubo obrađena kamena, ali su sve drugačijeg oblika. Akustična karakteristika koja se u njima pojavljuje vrlo je značajna rezonancija pri frekvencijama između 95 i 120 Hz. Nameće se pitanje, je li to namjerno napravljeno tako? Je li podzemno svetište bilo izgrađeno tako da pojačava upravo određenu zvučnu frekvenciju? Profesor Paolo Debertolis sa Sveučilišta u Trstu i profesor Niccolo Bisconti sa Sveučilišta u Sieni iznijeli su teoriju da je prostorija bila izgrađena s takvim akustičnim karakteristikama koje utječu na ljudsku psihu i povećavaju intenzitet doživljaja mističnih iskustava tijekom obreda. Teorija je dodatno potkrijepljena kad je dr. Ian Cook, američki psihijatar, profesor i istraživač, 2008. godine objasnio rezultate pokusa u kojem su tridesetorici dobrovoljaca, koji su bili izloženi različitim rezonancijskim frekvencijama, mjerili električnu aktivnost mozga (EEG). Rezultati su pokazali da se kod frekvencije od 110 Hz umirilo djelovanje lijeve, analitičke polovice mozga i posljedično je prevladala aktivnost desne, kreativne, imaginativne i intuitivne polovice. Takve promjene nisu uočene kod ostalih frekvencija.

Arheoakustika

Arheoakustika je interdisciplinarna znanost koja obuhvaća arheologiju i akustiku te omogućuje novi pristup u klasičnim arheološkim istraživanjima. Nalazište se istražuje pomoću izvora zvuka čiji se zvučni valovi odbijaju od različitih struktura i tako se istražuju prirodno prisutna zvučna svojstva nalazišta. Tim istraživanjima može se doći do dodatnih dokaza koji će potkrijepiti važnost nekog mjesta ili kraja. Pomoću arheoakustičnih analiza znanstvenici mogu utvrditi da je postojalo određeno znanje o akustičnim pojavama koje su se koristile u drevnim obredima u neolitiku i kasnijim razdobljima.

Malta---Spavajuca-zenaDrugi pokus proveli su istraživači s područja arheoakustike. U prostoriji hipogeja na Malti, gdje se pretpostavlja da je bilo proročište, postavili su vrlo osjetljive mikrofone i digitalne uređaje za snimanje kako bi zabilježili odziv prostorije na različite zvukove ljudskih glasova i jednostavnih instrumenata koji su se mogli upotrebljavati u to vrijeme. Rezultati pokazuju kako muški glas dolazi u rezonanciju s prostorijom kod dvije frekvencije: 114 i 70 Hz. Ženski glas, koji ne može postići tako niske frekvencije, nije imao isti učinak. Smatra se da su te frekvencije postizali i pomoću glazbala koja su vibrirala tako dubokim tonovima. Ako je svetište u Hal-Saflieni zaista bilo namjerno izgrađeno tako da pojačava određenu zvučnu frekvenciju, njegovi su graditelji morali poznavati utjecaj svojstava materijala i njihova oblika na akustiku.

Takav način gradnje bio bi vrlo zahtjevan projekt i značilo bi da su poznavali utjecaj zvučnog odjeka na čovjeka, kao i njegovu upotrebu za poticanje mističnih iskustava. No, donošenje zaključaka samo na temelju dosadašnjih istraživanja bilo bi prenagljeno. Iako su rezultati već sada zanimljivi, nadolazeća istraživanja omogućit će nam jasniji uvid u kulturu i mistične ostatke drevnog svijeta.

Malta---Civitale-HypogeumHipogej Cividale del Friuli

Jedna od znamenitosti gradića Cividale del Friuli (Čedad na slovenskom), udaljenog 15 km od Udina, nedaleko od slovenske granice, jest hipogej koji na prvi pogled nema nikakve sličnosti s hipogejom u Hal-Saflieni. No, nedavna arheoakustična istraživanja pokazala su da ima neočekivana zvučna svojstva kao i hipogej na Malti. I taj hipogej ima tri razine koje su na prvi pogled grube i neobrađene, ali s izrazitom akustičnošću prostora. Neke se frekvencije također snažno pojačavaju.

1 Riječ hipogej (lat. hypogeum) doslovno znači podzeman, a sastoji se od grčkih riječi hypo, što znači ispod nečega i Gaia, što je u starogrčkom razdoblju bio naziv za božicu Zemlje – Majku Zemlju. Obično se hipogej odnosi na podzemno svetište ili grobnicu.

Priredila: Jerica Jerič
Sa slovenskog prevela: Maja Tokić