Andautonija – Rim na tlu Hrvatske

Rimski grad Andautonija danas spava pod turopoljskim selom Ščitarjevo. Ovo sjecište trgovačkih putova izgrađeno je u I. stoljeću na mjestu na kojem je obitavalo ilirsko pleme Andautonaca.

Više

Yakh-chal – perzijski hladnjak

Kad danas kažemo hladnjak, mislimo na suvremeni uređaj na struju ili plin, te ne možemo ni zamisliti da su i […]

Više

Pećina plivača

Sveprisutna problematika klimatskih promjena aktualizi­rala je jedan zanimljiv nalaz iz 1933. godine.

Naime, te je godine tragom ranijih istraživanja mađarski istraživač […]

Više

Spašavanje Abu Simbela

Dva hrama u Abu Simbelu, Veliki hram posvećen Suncu-Vatri i Mali hram posvećen Majci svijeta Hathor, bili su izgrađeni još […]

Više

Nova iskapanja u Xi’anu – gradu terakotnih vojnika

Tim arheologa, povjesničara i stručnjaka započeo je u lipnju 2009. godine treće po redu organizirano iskapanje terakotnih vojnika u sjeverozapadnoj […]

Više

Ts’ai Lun – pronalazač papira

Kineska civilizacija dala je svijetu niz važnih izuma, a jedan od najvažnijih svakako je papir. Ovaj izum koji je omogućio […]

Više

Murasaki Shikibu

Murasaki Shikibu (973/8. – nakon 1014.)

Razdoblje Heian u starijoj japanskoj povijesti kulminacija je kulturnog razvoja, pogotovo u književnosti, kada nastaje […]

Više

Zagonetna kamena glava iz Splita

Priređeno prema: Cambi, Nenad, Glava Sokrata iz zbirke Brangwyn u Arheološkome muzeju u Splitu, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, […]

Više

Kupola sultanije

Nakon što su Džingis-kanove horde poharale Iran u drugoj polovici XIII. stoljeća, njegov unuk, Hulagu-kan, utemeljio je Ilkhanidsku dinastiju koja […]

Više

Katalonski atlas

Katalonski atlas je skup povijesno važnih geografskih karata izrađenih 1375. godine u sklopu kartografske škole koja je djelovala na otoku […]

Više

Pronađen Venerin hram u gradu Krku?

Da je grad Krk riznica bogata mnogobrojnim nalazištima, Krčani su se još jednom osvjedočili krajem 2010. godine. Naime, prilikom rekonstrukcije […]

Više

Putovima kave

Ujutro, kad nam je teško izvući se iz tople postelje, ono što nas može lako izmamiti jest miris vruće kave. Odakle nam dolazi taj napitak? Tko je prvi otkrio njegova čarobna svojstva?

Više