Bonco jednom reče Fuketsuu:
– Zbunjuje me nešto što sam te jednom čuo da govoriš. Naime, da se istina može izreći bez govora i bez šutnje. Hoćeš li mi to rastumačiti?

Fuketsu odgovori:
– Kad sam kao dječak bio u južnoj Kini, ah! Kako su ptice pjevale u cvatu u proljeće.

Priča iz Kine