Skopas je bio kipar i arhitekt iz kasnijeg klasičnog perioda Grčke (IV. st. pr.Kr.), porijeklom s otoka Parosa. Ubraja se među šest najpoznatijih kipara stare Grčke, uz Mirona, Fidiju, Poliklita, Praksitela i Lizipa.

Pripadao je atičkoj kiparskoj školi, koju je neko vrijeme i vodio zajedno s Praksitelom.

Njegove radove odlikuju brzina pokreta, domišljatost kompozicije, te snažna emotivnost. Zato ga se smatralo najosjećajnijim od svih kipara. Obilježje njegovih kipova su glave poluotvorenih usta i duboko utonulih očiju.

Bio je jednako dobar arhitekt kao i kipar. Projektirao je i vodio izgradnju poznatog Ateninog hrama u Tegeji. Izradio je neke od kipova za obnovljeni Artemidin hram u Efezu i neke od reljefa za Mauzolej u Halikarnasu, koji se ubraja u sedam čuda antičkog svijeta.

Isklesao je i znatan broj samostalnih skulptura u mramoru, od kojih su nam neke danas poznate zahvaljujući rimskim kopijama. Najpoznatije su statua Meleagra (Vatikanski muzeji, Rim), Menada (Državna zbirka umjetnina, Dresden), Pothos obnovljen kao Apolon (Kapitolski muzeji, Rim) i Ares (Nacionalni muzej u Rimu).

Neki od njegovih radova mogu se pogledati na web stranici:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Scopas

Skopasovi radovi:

  1. Bitka između Grka i Amazonki, dio friza iz Mauzoleja u Halikarnasu, sredina IV. st. pr.Kr.; Britanski muzej, London.
  2. Meleagar (rimska kopija), mramor; Vatikanski muzeji, Rim.
  3. Ares (rimska kopija), mramor, visina 1,6 m; Nacionalni muzej u Rimu.
  4. Pothos, obnovljen kao Apolon Kitharoidos (rimska kopija), mramor, visina 1,8 m; Kapitolski muzeji, Rim.
  5. Mramorna glava žene, vjerojatno Higije, iz Ateninog hrama u Tegeji; Nacionalni arheološki muzej, Atena.

Autor: Dunja Rosić