Svima su nam dobro znana stanja zasićenosti gradskom vrevom, bukom i vibracijama. Ostavimo li grad za sobom, pred nama se prostire uzbibano zelenilo, polja prošarana poljskim cvijećem, čujemo šum drveća, pjev ptica, žubor vode, sve okupano Suncem… Vrlo brzo ugodit ćemo se prema tim frekvencijama i osjetit ćemo se preporođenima.

Rezonancijom, odnosno usklađenim vibracijama različitih sustava, uspostavljaju se veze među svim pojavama jer u svemiru sve vibrira, sve se kreće, sve putuje… sve unutar nas i izvan nas prožeto je vibracijama. Izlaganje različitim titrajima zvučnih, svjetlosnih i radiovalova utječe na naše disanje, puls, krvni tlak, napetost mišića i druge ritmove, i tako može utjecati i na naše zdravlje, učenje i ponašanje. Istraživanja zvuka učinila su nam to nevidljivo vidljivim predočivši utjecaj zvučnih valova na formiranje različitih vrsta materije, kao i na kristale u vodi, te dokazala da oni transformiraju strukturu materije.

No, ništa novo… U proslovu Evanđelja po Ivanu nalazimo: U početku bijaše Riječ… i Riječ bijaše Bog… Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa… Vedski pak tekstovi govore da je sve što postoji manifestacija određenih vibracija pomoću kojih se duhovna energija transformira u materijalnu. Vede daju i upute kako pomoću njih utjecati na emocije, um te na uzdizanje svijesti. Pitagora govori o muzici sfera te o glazbi kao instrumentu transformacije, jer određena glazba može istančati, pročistiti i oplemeniti duh.

Rezonanciju susrećemo u svim sferama života, pa tako i u međuljudskim odnosima. Kada se s nekim razumijemo bez riječi, kažemo da smo na istoj valnoj duljini, u suglasju ili u rezonanciji. Kada nešto prepoznamo ili otkrijemo, uspostavili smo rezonanciju s nevidljivom stranom onoga čime smo okupirani. Preduvjet za rezonanciju je podudarnost ili sličnost između onoga koji odašilje i onoga koji prima vibracije; ona nastaje kada se nešto u nama odaziva na vanjski podražaj i na njega reagira, kada se taj podražaj može s nečim povezati. Tako rezonancija samo otkriva ono što je skriveno u nama i aktivira uspavane vibracije.

U ovom broju prenosimo misli Francisa Bacona o dobru i dobroti, duboko utisnutim u ljudsku prirodu. Dobrotu naziva najvećom vrlinom koja ima mnoga lica i svi je prepoznaju… Ono što trebamo nije pobjeda određenih stranaka ili političkih, socijalnih ili religijskih grupa. Ono što trebamo upravo su dobri ljudi.

Egipatsko mudroslovlje uči nas da je Božanska riječ poput srca koje kuca u svakom tijelu. Uskladimo frekvenciju svojih misli i osjećaja s tim skrivenim srcem koje najbolje razlikuje dobro od zla, i ta će nas rezonancija transformirati u dobre, pravedne i časne ljude.

Tajanstveni Egipat

TRAGOM PROŠLOSTI

Tajanstveni Egipat

Zbog dugog vremenskog raspona između raspada egipatske i početka razvoja prve civilizacije na europskom tlu, drevni je Egipat oduvijek bio tajnovit i nerazumljiv mentalitetu zapadne civilizacije. Tako su nastale i održale se do danas brojne neistinite informacije o toj civilizaciji. Unatoč njima, svima koji žele vidjeti, sveti tekstovi, sakralne građevine i sačuvani predmeti jasno potvrđuju da je drevni Egipat svoju snagu crpio iz vječnih, a ne iz prolaznih vrijednosti svakodnevnog života.

SIMBOLIZAM

Skarabej

Sve u prirodi skriva u sebi ključ za odgonetanje velikog broja tajni u univerzumu. Drevni su Egipćani tako u skarabeju, kukcu koji je obrađivao bezobličnu masu u savršenu kuglicu u koju je polagao jaja i kotrljao je prepoznavali putovanje Sunca koje svakoga dana uskrsava iz svijeta sjena. Skarabej kao simbol podsjeća čovjeka da i u njemu postoji ta ista snaga izlazećeg Sunca, snaga srca koju mora probuditi i kojom može pobijediti mrak.

PSIHOLOGIJA

Moć navike

Navike su moćni mehanizmi koji služe nama ili kojima mi služimo, ovisno s koliko im svijesti pristupamo. Osim dobrih i korisnih navika koje nam mogu olakšati život, postoje i one koje ga mogu otežati, a najčešće nastaju nesvjesnim usvajanjem gotovih obrazaca razmišljanja i osjećanja. Te navike možemo pobijediti tako da ih postupno slabimo ulaganjem energije i svijesti u vrline.

FILOZOFIJA

Francis Bacon – O dobroti i dobroj naravi

Dobrota je po Baconu najveća od svih vrlina, božansko je obilježje i duboko je utisnuta u ljudsku prirodu. Naziva je i navikom i sklonošću koje nas čine ljudima i povezuju s drugima jer čovjekovo srce nije otok odsječen od drugih zemalja već kopno koje je vezano s njima. Savjetuje činjenje dobra jer ono vodi općem ljudskom dobru. Ipak, kaže da se može pogriješiti i u ovoj vrlini pa ukazuje na važnost razboritosti i odmjerenosti.

ZNANOST

Čudo rezonancije

Rezonancija je jedan od univerzalnih zakona, a nastaje kada su dva sustava usklađena. Čovjek je složeni sustav, mikrokozmos, koji se sastoji od ogromnog mnoštva sustava, a istovremeno je dio veće cjeline – makrokozmosa. Da bismo bili usklađeni s makrokozmosom, moramo prvo ugoditi svoj vlastiti instrument kako bi stvarali skladan zvuk.

Ususret ljetnom solsticiju

Nabta Playa

ZANIMLJIVOSTI

Nabta Playa – Saharski megaliti

Iako znanost Afriku smatra kolijevkom civilizacije, mnogi su njezini dijelovi do danas slabo istraženi. Krajem 20. stoljeća u Sahari, u isušenom jezeru Nabta Playa, otkriveni su ostaci naselja i tumuli koji prethode I. egipatskoj dinastiji te kromleh, odnosno skupina megalita složenih u krug prema izlasku Sunca za ljetnog solsticija. Povezuje ga se sa Stonehengeom, iako se procjenjuje da je tisuću godina stariji od njega, što ga čini jednim od najstarijih poznatih nam opservatorija.

Čovjeku je njegovo srce
život, blagostanje i zdravlje.
Onaj koji sluša, razumije ono što se govori,
onaj koji razumije, čini ono što se kaže.

Ptahotep