Riječ uredništva

U vremenima povijesnih previranja i kriza uvijek je dobro sjetiti se da postoje oni koji gledaju iznad površine događaja i nastoje pronaći rješenje, bez obzira na poteškoće koje je pritom potrebno nadvladati. Snagom svog primjera potiču druge da se pridruže u izgradnji nečeg boljeg, s nadom da će svako iskreno nastojanje jednom uroditi plodom i pronaći put svog ostvarenja…

Jedan takav primjer posvećenosti i ustrajnosti u izgradnji zajedničkog sna je i naša šibenska katedrala. Korijeni same ideje sežu dublje u prošlost od vremena njenog nastanka tijekom 15. i 16. stoljeća, a izrasli su iz čovjekove potrebe za kulturnim i duhovnim životom. Prolazeći razne faze izgradnje u kojima je sudjelovalo više umjetnika i graditelja, od početnih ideja do nužnih ispravaka i promjena, konačno je postala puno više od jedinstvenog arhitektonskog djela u kasnogotičkom i renesansnom stilu. Kao sinteza zajedničkih stremljenja ona otvara dimenziju sakralnog prostora-vremena, povezujući različite epohe i ljude, njihova iskustva i umijeća. Svrha joj je bila pronaći put do svakog čovjeka i do onog najboljeg što čuva u srcu, kako bi san postao stvarnost i nastavio živjeti otimajući se vremenu.

Sadržaj

AKTUALNO

Ponovno otkriti trezvenost

Globalna energetska kriza primorava vlade na uvođenje trezvenijeg pristupa potrošnji energije. To je tek izvanjska, tehnička mjera kojom se nastoji očuvati postojeći društveni model razvoja zasnovan na konzumerizmu. Za izlazak iz neodrživog obrasca pretjerane potrošnje potrebno je ponovno otkriti trezvenost koja je za antičke filozofe bila u uskoj vezi s vrlinama umjerenosti i štedljivosti. Takvom udruženom individualnom i kolektivnom trezvenošću društveni bi se razvoj mogao preusmjeriti na ostvarenje humane dimenzije ljudskog bića.

FILOZOFIJA

Dhammapada – Put ispravnosti

Učenje Siddharte Gautame Buddhe sadržano u “četiri plemenite istine” ima za cilj nadilaženje patnje. Praktični savjeti za realizaciju tog cilja sadržani su u mnogim budističkim tekstovima, a najpoznatiji je Dhammapada – Put ispravnosti za koji se kaže da je najčišće zabilježeno učenje Buddhe. Život je put koji čovjeka vodi kroz različite okolnosti i moguće stranputice, ali u konačnici sve ovisi o njegovoj volji, nastojanju i odabiru koji se kloni krajnosti.

TRAGOM PROŠLOSTI

Akbar – Veliki mirotvorac

Akbar Veliki treći je i najslavniji car mogulske dinastije koja je vladala Indijom od 16. do 18. stoljeća. U mladosti je bio sklon razonodama da bi se nakon duhovnog buđenja okrenuo religiji i filozofiji. Na svom je dvoru okupljao teologe, pjesnike, učenjake i filozofe različitih vjera u međureligijskom dijalogu. Zagovarao je ideju da sve religije vode istom Bogu te je težio ostvarenju suživota između ljudi različitih religija unutar svog carstva. Akbarova mirotvorna politika uzajamnog poštovanja i tolerancije nadahnjujući je podsjetnik da je takav društveni model ostvariv.

PSIHOLOGIJA

Što nam govori bol?

Bolest je veliki izvor patnje i upravo zato potencijalni pokretač promjena. Izbijanje bolesti zaustavlja ustaljenu svakodnevnicu i nuka čovjeka da se zamisli nad vlastitim životom i smrću, traži intimno preispitivanje uzroka koji su doveli do bolesti. Bol uvijek nosi određenu poruku te sugerira potrebu za nekom promjenom. Kroz bol i bolest možemo se približiti samom sebi, upoznati se i sazreti te temeljem toga bitno promijeniti dotadašnji način života.

RELIGIJE I KULTOVI

Svibanjsko stablo

Svibanjski ples oko stabla postavljenog u središtu naselja jedna je od velikih godišnjih svetkovina pretkršćanske Europe. Ta se tradicija drevnih korijena u nekim krajevima sačuvala do danas. Stablo s korijenjem u zemlji i granama u nebu simbol je veze između neba i zemlje, osi svijeta, stupa stabilnosti, vertikalnosti. Raznobojne vrpce kojima se ukrašava stablo i sam ples predstavljaju pokret, vrijeme, horizontalnost. Ples prikazuje koloplet života oko osovine svijeta i slavi njegovu periodičnu obnovu.

ARHITEKTURA

Šibenska katedrala

Katedralu sv. Jakova u Šibeniku, građenu u kasnogotičko-renesansnom stilu, UNESCO je 2001. godine uvrstio u popis svjetske spomeničke baštine. Izgradnja katedrale potrajala je čitavo stoljeće, a svoj izgled najviše duguje Juraju Dalmatincu koji ju je svojim inventivnim rješenjima učinio jedinstvenom u odnosu na druge europske katedrale i kršćanske crkve. Priča o izgradnji šibenske katedrale svjedoči o golemoj volji i trudu uloženom za ostvarenje takvog bisera utkanog u kulturnu baštinu Hrvatske.

Miris cvijeća ne doseže daleko, čak ni miris ruže ili sandalovog drveta; ali miris dobrote doseže nebesa, jer je najviši miris među bogovima.

Dhammapada