Bez vode nema života, istina je koju ne treba objašnjavati.

Danas vodi posebno posvećujemo Svjetski dan voda 22. ožujka da bismo osvijestili njezinu važnost i upozorili na hitnost zaustavljanja neumjerenog trošenja i zagađenja te dragocjene tekućine. Jasno je da je neophodna duboka promjena koja može početi malim i jednostavnim koracima i čovjeka pojedinca i velikih svjetskih organizacija.

Nedavno smo zadivljeno gledali čudesne animacije novootkrivenog bliskog zvjezdanog sustava s planetima sličnim našem, a jedna od činjenica koja se naročito isticala bila je da na čak tri planeta postoji voda. Isto se događalo već desetljećima u astronomskim istraživanjima našeg Sunčevog sustava gdje su se za sve planete i pripadajuće mjesece navodili podaci o količini i stanju vode, čime se podrazumijevala i vjerojatnost postojanja života.

No, jesmo li svjesni kako poput života i voda ima, osim mnogih očitih, i druge nevidljive i dublje aspekte?

Sve stare kulture svijeta imale su božanstva posvećena vodi i njezinim mnogobrojnim oblicima. Zaogrnuti u antropomorfne, zoomorfne ili druge simboličke prikaze, oni variraju od predodžbi spokojnih izmaglica nad jutrima svijeta, skrivenih izvora i mirnih jezera do pjenušavih slapova, veličanstvenih riječnih tokova, žestokih pljuskova i silovitih morskih gibanja. Iz bogate ostavštine naših predaka razabire se vrlo živ i kompleksan odnos tih božanskih principa prema svemu što postoji, ističe se njihova simbolička uloga u stvaranju i ciklusima prirode. Ovdje ćemo ukratko istaknuti samo neke njihove najvažnije osobine.

Voda je primordijalni element kao praizvor svega, poput egipatskog Nuna ili sumerskog Enkija. Kao takva sadrži u sebi klice svih stvari prije njihove manifestacije. Voda ima i vertikalni, duhovni aspekt te donosi nebeski impuls života kao kod astečkog boga plamene vode Tlaloca ili grčkog gromovnika Zeusa. Voda u svom horizontalnom ključu obnavlja energiju života, što susrećemo u obredu krštenja i pročišćenja, povezujući život u cjelinu svijeta i pripremajući ga za novi ciklus. U podzemnom, nevidljivom aspektu često je vezana uz čudovišta koja treba savladati na putovanju barkom ili splavi do nekih novih razina postojanja. Ne možemo ne spomenuti u mnogim narodnim predajama toliko žive ljupke vile, zaštitnice čistih gorskih vrela ili iz grčke tradicije moćnu titanku Mnemozinu koja čuva vode sjećanja…

Zar nije upravo to u nekim aspektima ponovo promicala homeopatija, a zatim i suvremeni istraživači skrivenih osobina vode poput Masaru Emota, tvrdeći da voda pamti? Ne ulazeći ovdje u mnoge zanimljive pristupe, svakako su nas podsjetili na to da je voda, bez koje nema života, i sama živa…

Kako humanizirati svijet?

AKTUALNO

Kako humanizirati svijet?

Iako se čini da globalizacija podrazumijeva međusobno uvažavanje različitih kultura i tradicija, svjedoci smo sve homogenijeg svijeta kojim dominiraju zapadne vrijednosti, a sve manje lokalnih i individualnih specifičnosti u životnim stilovima i stavovima. Taj globalni mentalitet, osobito izrazit kod Facebooka i drugih društvenih mreža, više je orijentiran materijalističkom, a manje filozofskom pristupu. Umjesto da se prepustimo struji, moramo naučiti koristiti ih pametno i smisleno, u pravcu humaniziranja svijeta u kojem živimo.

ZNANOST

Paracelsus – Učenje iz knjige prirode

Paracelzus, jedan od najvećih liječnika svih vremena, uzburkao je duhove XVI. stoljeća odbacivši stare medicinske autoritete. Isticao je da liječnik prvenstveno mora istraživati i učiti iz otvorene knjige prirode, a ne samo iz knjiga. Njegova medicina počiva na četiri stupa: filozofiji, astronomiji, alkemiji i etici. Zbog britkog jezika stekao je mnoge neprijatelje pa su ga proglašavali šarlatanom i zabranjivali mu tiskanje knjiga. U potrazi za znanjem proputovao je mnoge zemlje, liječio bogate i siromašne te mnoge beznadne slučajeve, ne tražeći ništa zauzvrat, čime je stekao besmrtnu slavu.

Vitruvijev čovjek

FILOZOFIJA

Duh renesanse

Knjiga Duh renesanse razotkriva izvore i pokretače povijesnog razdoblja u kojem se mijenja skučeni srednjovjekovni svjetonazor i otvaraju novi horizonti. Renesansa je imala polazište u ponovnom otkriću vrijednosti antičkih tradicija i njihovoj prilagodbi novom vremena, što je oblikovalo novu sliku svijeta i novo shvaćanje čovjeka. Humanistički ideal renesanse bio je učiniti čovjeka slobodnim i dostojanstvenim kako bi izgrađivao novi i bolji svijet.

Jagoda Truhelka - faksimil

KNJIŽEVNOST

Jagoda Truhelka

Jagoda Truhelka hrvatska je spisateljica za djecu i pedagoginja, čije je najpoznatije djelo knjiga pripovijedaka Zlatni danci. Posao učiteljice i ravnateljice obavljala je u nizu djevojačkih škola. Obrazovanje nije odvajala od odgoja, smatrajući i jedno i drugo zadacima pravog učitelja, a pravi učitelj za nju je bio prosvjetitelj. Djeci je iznad svega nastojala usaditi ideale dobrote, ljepote i ljubavi, a nadahnuće za svoj rad nalazila je u djelima klasične filozofije. Sintezu svojih praktičnih promišljanja dala je u epistolaru U carstvu duše.

PSIHOLOGIJA

Francis Bacon – O gnjevu

Francis Bacon gnjev smatra prirodnim odgovorom na počinjenu ili doživljenu uvredu, kojeg prati želja za osvetom, no pripisuje ga uglavnom slabim karakterima. Kaže da on mora biti ograničen i obuzdan, i u žestini i u trajanju. Analizira različite dimenzije, poticaje i uzroke gnjeva. Savjetuje kako ublažiti i smiriti gnjevne porive i izljeve, kao i osvrtanje na gnjev kad u potpunosti prođe. U gnjevu ima nečeg neplemenitog jer tko god izgubi strpljenje, gubi vlast nad sobom.

Hvatači magle

ZNANOST

Hvatači magle – kako do vode u pustinji?

Osiguranje pitke vode za rastuću svjetsku populaciju postaje planetarni problem. Poseban je problem osigurati vodu u krajevima s niskim razinama oborina. Perspektivnim se čine mreže, takozvani “hvatači magle”, pomoću kojih se jeftino i jednostavno dobiva voda iz magle. Do tehničkog rješenja za iskorištavanje magle znanstvenici su došli istražujući ponašanje i građu tijela namibijske bube, što joj omogućava opstanak u pustinjskim krajevima korištenjem magle.


Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo.

Johann Wolfgang von Goethe