Riječ uredništva

Kada razmišljamo o sudbini, zamišljamo je kao neizbježni ishod nekog zacrtanog puta, kao nešto što se neminovno mora dogoditi i na što uopće ne možemo utjecati. Istovremeno, duboko u sebi slutimo da smo s njom tajanstveno i neraskidivo združeni, da nam je dana kao dar te da je na neki način i sami oblikujemo iz dana u dan…

Zapadna i istočna tradicija uče nas da je istinska sudbina ljudskih bića izražavati najviše potencijale humane prirode i na taj način sudjelovati u ostvarenju zajedničkog smisla čovječanstva i svega što postoji. Imamo punu slobodu odabrati kako djelovati: sebično ili velikodušno, lagodno preživljavati bez bitnih nutarnjih pomaka ili otvarati nove horizonte učenjem i nesebičnim nastojanjem. Ovo drugo znači osloboditi se okova strasti i zabluda, usuditi se krenuti ususret vlastitoj sudbini i udružiti se s njom.

Puno je toga na što ne možemo utjecati i zato ne treba rasipati snagu i vrijeme na to. No puno je i onoga na što možemo utjecati slobodnom voljom kako bi odgovorno djelovali i davali ono najbolje od sebe.

Sadržaj

FILOZOFIJA

Korisnost filozofije

Svedena na teoretsku znanstvenu disciplinu, današnja filozofija nema previše dodira sa stvarnim životom pa je izgubila svoju izvornu ulogu. Za razliku od nje, učenja tradicionalnih filozofskih škola pružala su čovjeku odgovore na temeljna ljudska pitanja, podučavala ga kako se upoznati s vlastitom prirodom i ovladati njome te kako ostvarivati suživot s drugim ljudima. Njihova je živa filozofija poticala ono najplemenitije u čovjeku, nekada i danas, stoga je bezvremena i nadasve korisna.

AKTUALNO

Pasivnost je bolest našeg vremena

Sve je podložno zakonu polariteta, u prirodi se smjenjuju dan – noć, svjetlo – tama, a u čovjeku aktivnost – pasivnost. Podjednak intenzitet tih energija i njihova izmjena primjerenim ritmom osiguravaju zdravlje, a odstupanje od tog ritma vodi u bolest. U današnjem društvu proširila se bolest pasivnosti i bezvoljnosti, koja se često krije i iza aktivnosti: radimo puno, ali ne ono što bismo trebali činiti. Lijek je u neizbjegavanju odgovornosti i pokretanju vlastitih snaga za opće dobro.

PSIHOLOGIJA

Sudbina, usud ili slobodna volja

Je li sve što nam se događa predodređeno neumoljivim zakonima prirode ili imamo slobodu volje? Stari su narodi vjerovali da kozmos ima sudbinu kao i čovječanstvo te da je ta sudbina arhetip kojem težimo. I svako pojedino biće ima svoju sudbinu koja proizlazi iz njegove vlastite prirode. Iako predodređenost postoji, postoji i širok prostor za djelovanje čovjekove slobodne volje. Jedno ne isključuje drugo, čovjek vlastitim izborima i odlukama može utjecati na tijek sudbine i upravljati vlastitim životom.

SIMBOLIZAM

Mojre – Zeusove kćeri suđenice

Novija povijest, a naročito moderni svijet snažno naglašavaju vrijednost slobode, no u čemu se ona zapravo sastoji? Prema grčkom mitu, čovjek je nemoćan pred Mojrama, Zeusovim kćerima suđenicama. One se pojave pri rođenju svakog čovjeka, ispredu nit njegova života pomoću prethodnih djela, odmjere njezinu dužinu te je na kraju prerežu. Bez obzira na sudbinu, čovjek ima slobodu volje i mogućnost izbora, te s tim vezanu odgovornost za svoje postupke.

KNJIŽEVNOST

Marko Marulić – otac hrvatske književnosti

Sa svojim epovima Judita, Davidijada i Susana, Marko Marulić predstavlja početke hrvatske književnosti pa je nazvan “ocem hrvatske književnosti”. No, njegova latinska djela daleko nadmašuju rad na hrvatskom jeziku. Prevođena su i doživjela su brojna izdanja, što mu je pronijelo ime širom tadašnje Europe. U doba punog zamaha talijanske renesanse, i pored humanističke naobrazbe, Marulić je ostao vezan za srednjovjekovnu tradiciju i najveći dio svog književnog rada posvetio je učvršćivanju kršćanskog morala i duhovnosti.

ZANIMLJIVOSTI

Špilja Son Doong

Špilja Son Doong u Vijetnamu jedna je od najfascinantnijih špilja na svijetu. Sastoji se od ogromnih prostorija, podzemnih riječnih tokova, slapova, mnoštva golemih stalaktita i stalagmita. Urušavanje stropa špilje omogućilo je prodor svjetla u njezinu unutrašnjost i razvoj jedinstvenog ekosustava bogata i rijetkim oblicima života. Službeno otkrivena prije desetak godina, špilja Son Doong je i rijedak primjer netaknute prirode.

Čovjek ne može biti slobodan ako ne vlada sobom.

Epiktet