U prirodi ništa nije statično, uvijek postoji promjena koja se očituje u ritmičnoj izmjeni ciklusa aktivnosti i pasivnosti, svjetla i tame, dobrog i lošeg. Kao što govori faraonov san o sedam debelih i sedam mršavih krava, poslije razdoblja rodnosti slijedi suša, poslije aktivnosti, rasta i razvoja slijedi opadanje energije i smirenje. Sve u prirodi prolazi ove cikluse, pa tako i naša raspoloženja; dobra razdoblja kada smo puni energije i sve promatramo s optimizmom slijede one loše faze pasivnosti, lijenosti i mrzovolje.

Psiholozi definiraju raspoloženja kao prolazna osjećajna stanja slabijeg intenziteta. Iako su to osjećajna stanja, ne mogu se svesti samo na emocije. Emocionalne reakcije dođu i prođu u nekoliko sekundi ili minuta, raspoloženja mogu trajati satima, danima pa i duže, dajući kroz to vrijeme opći ton ne samo osjećajima, nego i mislima, pa jednu te istu situaciju različito doživljavamo i tumačimo ovisno o tome kako smo raspoloženi. Osim toga, za razliku od emocija koje imaju jasan pokretač, pa uvijek znamo što nas je nasmijalo, naljutilo ili rastužilo, pojava određenog raspoloženja ne može se povezati s nekim konkretnim uzrokom. Ona su proizvod naših unutarnjih stanja na koja utječu brojni faktori, od vanjskih utjecaja kao što su doba dana ili neki proživljeni događaj, do zdravstvenog stanja organizma, socijalnih interakcija pa sve do osobina ličnosti. No, možda i nije toliko važno otkriti uzroke određenog raspoloženja ukoliko ono ne prelazi u patološko stanje. Važnije je ne postati bespomoćna igračka njihovih promjena.

nasa-raspolozenja-tri-bozanstva

Prema učenjima koja dolaze iz istočnjačke tradicije, sve promjene u prirodi, pa tako i promjena naših raspoloženja, izraz su triju guna, triju svojstava manifestirane prirode. Njihovi nazivi na sanskrtu su tamas, rajas i sattva. Tamas je inercija, svojstvo slijepe, nepokretne materije, rajas je aktivnost, pokret, a sattva stanje ravnoteže i harmonije. Ova tri svojstva stvaraju ritmove života koji vladaju u prirodi. Život pulsira između mirovanja i pokreta težeći harmoniji, a put razvoja uvijek je isti: nepokretni tamas pokrenut je aktivnošću rajasa do dostizanja sattve, dinamičke ravnoteže, što je samo kraj jednog i početak novog ciklusa. Smisao izmjene ciklusa nije beskrajna vrtnja u krug u kojoj se sve uvijek iznova ponavlja i ostaje isto. Ciklusi su uspinjuća spirala razvoja života koja u konačnici omogućuje dostizanje krajnjeg cilja – oslobođenja od uvjetovanosti gunama.

nasa-raspolozenja-sivaSve što postoji podložno je ovim ritmovima, razlika je samo u njihovim omjerima, prevlasti jedne gune nad ostale dvije. Prema ovim učenjima, na početku svega, u nemanifestiranoj materiji, sve je u potencijalu, a tri gune međusobno su uravnotežene, u savršenom omjeru. Igra života započinje narušavanjem ove ravnoteže, prevladavanjem jedne od guna nad druge dvije. Tako nastaju ciklusi aktivnosti, u kojima prevladava rajas, i pasivnosti, u kojima prevladava tamas. Sattva nadilazi ove oscilacije i donosi razrješenje neravnoteže u harmoniji suprotnosti.

U različitim omjerima, tri su gune prisutne u svim carstvima živih bića određujući njihove karakteristike. Tako u mineralnom, biljnom i životinjskom carstvu prirodno prevladava pasivnost tamasa, što je vidljivo u njihovoj uvjetovanosti i nepostojanju slobodne volje. Ljudima pripada aktivnost rajasa, aktivnog odnosa prema životu, sposobnosti svjesnog usmjeravanja energije i svjesnog izbora vlastitog djelovanja. Samo kod božanskih bića prevladava mudrost sattve – smirenje u božanskom znanju.

Sve dok smo vezani za materijalno postojanje, podložni smo gunama. Njihov različit omjer vidljiv je u temperamentu ljudi, pa su oni u kojima prevladavaju snage rajasa puni energije, poduzetni i uvijek spremni na akciju, dok su oni kojima vlada tamas pasivniji, inertniji i teško se pokreću. Isto tako, ritmovi guna vidljivi su u našim raspoloženjima. Ona se mijenjaju bez nekog nama očitog uzroka i bez naše volje, oscilirajući uglavnom između tamasa i rajasa. Prevlast tamasa manifestira se kao stanje malodušnosti, straha, tjeskobe, apatije, neodlučnosti, lošeg i depresivnog raspoloženja.

Tamas – tromost, mrak i tupost,
rođena je od neznanja,
od tame i bezumnosti,
zavodnica to je duha
koji živi u tijelima
i veže ga opijena
lijenošću i nemarnošću,
nehajem i pospanošću.

nasa-raspolozenja-tri-gunePrevlast rajasa u čovjeku rađa želje, strast, nemir, euforična raspoloženja. Koliko god je to poželjno stanje, jer nas budi iz pasivnosti i mrtvila tamasa i pokreće na akciju, toliko je i negativno jer rajas oduzima sposobnost smirenog prosuđivanja i promišljenog postupanja.

Rajas – snaga svih nemira,
izvor želja, žudnja, čežnja,
posjeduje strasnu narav
pa je izvor privlačnosti
i požude za životom.
Ona goni duh u tijelu
da se djelatnošću veže.

Danas se mogu pronaći brojni savjeti kako regulirati raspoloženja, no većina tih savjeta odnosi se na to kako se osloboditi lošeg i što duže održati dobro raspoloženje. U osnovi, ovi savjeti proizlaze iz iluzorne čovjekove težnje da dobro raspoloženje bude trajno stanje. Želimo biti stalno sretni i zadovoljni, a ako već mora doći do neke promjene, neka ta promjena bude na bolje. No, kao što je rečeno, dinamika života nije uzlazna linija, ne postoji ništa što je vječno živo, aktivno i neprekidno raste, uvijek postoje usponi i padovi. Rođeni smo u svijetu materije i kao sva živa bića i cijela priroda, podložni smo utjecaju guna.

Treća guna, sattva, donosi ravnotežu, uzdizanje iznad oscilacija i vladanje samim sobom.

Kada znanja sjaj zasvijetli
kroz vrata ovog tijela,
tad ćeš znati da je sattva
nadmoćna nad ostalima.

nasa-raspolozenja-prirodaSattva je mudrost, znanje koje prosvjetljuje i oslobađa, razumijevanje prave prirode svijeta, ali nevezivanje za njegove ciklične promjene.

Sattva – snaga čiste biti,
snaga svjetla i dobrote,
blistava i puna zdravlja
veže svojom privlačnošću
duh besmrtni i bezgrešni.

Ako nekim sattva vlada,
kada mu duša svijet napušta,
taj odlazi u svijet sjajni
gdje mudraci prebivaju
koji sebe upoznaše.

Tri gune su karakteristike materijalnog svijeta, tri ritma prirode koja ne možemo izbjeći sve dok smo dio tog svijeta.

Potpuno je prirodno da smo ponekad loše volje, a ponekad puni energije, ali nije mudro pasivno se prepuštati ovim oscilacijama te bespomoćno čekati da prođe ona loša faza i napokon dođe dobra. Kada poslije sunčanog vremena padne kiša, nećemo stajati na kiši i čekati da ponovo grane sunce. Inteligentno je poduzeti nešto, uzeti kišobran. Jednako je s raspoloženjima. Umjesto da ona vladaju nama, mi trebamo vladati njima, a to znači ne predavati se hirovitim osjećajima i mislima, nego svjesno upravljati svojim unutarnjim stanjima. Ako smo loše raspoloženi, učiniti nešto što će nas “podići”, čitati zanimljivu knjigu, slušati muziku koju volimo, nazvati osobu s kojom ćemo podijeliti lijepe misli, a ne jadikovke. Ako smo dobro raspoloženi, ne zanositi se, sjetiti se da ni to nije trajno stanje. To znači mudro plesati u ritmu prirode, ići putem sattve, ravnoteže i harmonije.

Napomena: Svi citati preuzeti su iz Bhagavad Gite, u prepjevu Đure Robotića
Autor: Marijana Starčević Vukajlović