Na početku treba napraviti jasnu razliku između onoga što zovemo “uspjeh” od onoga što se smatra “pobjedom”.

Uspjeh dolazi preko sretnog ishoda neke stvari na koju smo imali utjecaj ili preko djela koja smo učinili u svrhu postizanja određenog cilja. Ali ostvariti nešto s uspjehom ne znači nužno i pobijediti.

Uspjeh dolazi preko sretnog ishoda neke stvari na koju smo imali utjecaj ili preko djela koja smo učinili u svrhu postizanja određenog cilja.

Zapravo, čitav se naš život sastoji od pobjeda i poraza, od onoga što nazivamo uspjesima i neuspjesima, čije se pojavljivanje i nestajanje neprestano izmjenjuje u domeni naše svijesti.

Svako ljudsko biće s određenom razinom zrelosti može prepoznati i prihvatiti da je kroz vlastiti život upoznalo okus i jednog i drugog iskustva.

Pobjeda je nešto složenija jer ne proizlazi iz jednostavnih stvari, već iz postizanja viših ciljeva zahvaljujući svladavanju težih prepreka.

Pobjeda je nešto složenija jer ne proizlazi iz jednostavnih stvari, već iz postizanja viših ciljeva zahvaljujući svladavanju težih prepreka. I zato se prirodno odnosi na sam život, na najdragocjenije dobro koje posjedu­jemo, a sumira se u frazi koja obilježava veliki cilj čovjekova života: “pobijediti u životu”.

Ali što znači pobijediti u životu? Živimo u uvjerenju da to znači posjedovati enormnu količinu raznovrsnih materijalnih dobara, ili da je to udobnost koja nas približava sreći, a da ne uložimo ni minimum napora.

Iz perspektive jednog filozofa, radi se o dostizanju najčistijeg i najuzvišenijeg što smo u mogućnosti dosegnuti, a ima li išta čistije od snova naše duše? Postoji li nešto uzvišenije od otkrivanja tajni života? Većina ljudi u djetinjstvu sanja najčišće snove: nitko ne sanja da će postati prosječna osoba, svi volimo život pun avantura, želimo pomagati drugima, boriti se protiv nepravde i neznanja. U tim našim idealističkim razdobljima života, mi smo poput cvijeta koji se otvara i želi upiti svu svjetlost, osvojiti najviše planinske vrhove i pronaći najljepše doline.

Možda pobjeda obitava u nama samima i izražava se kao snaga koja nas potiče da slijedimo svoje snove usprkos padovima, boli i naporu koji su potrebni za to.

Zašto se odreći svega toga? Možda pobijediti u životu znači ne izdati naše ideale iz mladosti i prestati trčati za fatamorganama ovog iluzornog svijeta, koje, jednom dostignute, nestaju poput pijeska među prstima.

Da bismo pronašli ključ pobjede, moramo biti hrabri i znati voljeti, usuditi se i željeti – istinski! Jer taj ključ se nalazi u nama samima i o svakom ponaosob ovisi hoće li ga pronaći.

Možda pobjeda obitava u nama samima i izražava se kao snaga koja nas potiče da slijedimo svoje snove usprkos padovima, boli i naporu koji su potrebni za to. Možda pobijediti znači preskakati oborena stabla koja su nam prepriječila put i nastaviti ka horizontu, sve dalje i dalje.

Da bismo pronašli ključ pobjede, moramo biti hrabri i znati voljeti, usuditi se i željeti – istinski! Jer taj ključ se nalazi u nama samima i o svakom ponaosob ovisi hoće li ga pronaći. Ovisi o smjelosti da se započne koračati nepoznatim putevima. O ljubavi koju ne mogu ugasiti nevolje.

Ako smo dovoljno budni, otkrit ćemo da nam život pokazuje niz vrata. A svaka imaju ključ kojim se otvaraju. Ključ pobjede je u tebi.

Moramo biti napeti, ali zdravo napeti. To je točka prirodnog stanja budnosti koju možemo prizvati u bilo kojem trenutku i u svakoj situaciji. To je napetost koja nas održava dovoljno budnima da otkrivamo životne prilike i da ih iskoristimo.

Ako smo dovoljno budni, otkrit ćemo da nam život pokazuje niz vrata. A svaka imaju ključ kojim se otvaraju. Ključ pobjede je u tebi.

Autor: Carlos Adelantado
Sa španjolskog prevela: Maša Jovanović