Kultura je zanimljiva riječ. Na prvi pogled taj se pojam ne čini previše uzbudljivim te djeluje toliko širokim da mu se značenje doima razvodnjenim. Iz toga bi se čak moglo preuranjeno zaključiti da se ne radi o posebno važnom konceptu. Međutim, ako ga se dublje istraži, daje vrijedne uvide, vodi spoznaji da se radi o nečemu apsolutno ključnom za čovječanstvo i da ga zanemarujemo na vlastitu štetu.

Etimologija tog pojma otkriva njegova mnoga značenja: dolazi od glagola colere, što znači “njegovati, štititi, uzgajati, kultivirati”, ali također i “oplemeniti, prosijati, poštovati, obožavati i držati svetim”. Očito je povezana sa zemljoradnjom, ali i s kultom (u smislu štovanja Boga) te zajednicom. Priziva ideju pažljivog kultiviranja i zaštite osjetljivih biljaka kako bi im se pomoglo ostvariti njihov potencijal, što je možda oblik iskazivanja poštovanja prema svakoj od njih. Lako je uočiti analogiju s ljudskim odgojem, a njeno preneseno značenje “kultiviranje kroz odgoj i obrazovanje” potvrđuje se od srednjeg vijeka.

U najširem smislu kultura označava sveukupno ljudsko kreativno ostvarenje u odnosu na ono što je stvorila priroda. Radi se o odgoju u odnosu na ono prirodno. Općeprihvaćeno je da je čovjek jedino živo biće koje doista posjeduje kulturu. Životinjama se općenito ne pripisuje posjedovanje kulture i mogućnost prenošenja znanja budućim generacijama, osim u genetičkom smislu. Dakle, možemo prenositi znanje, vrijednosti i ideje koji ne samo da nam pomažu preživjeti, već nam također omogućavaju sve sofisticiranije ovladavanje okolinom.

Nekim ljudima kultura ima negativno, isključujuće značenje; kultura može dovesti do podjela, klasnih sukoba, sukoba civilizacija… S druge strane, većina ljudi složit će se s time da kultura može dovesti do zajedničkog identiteta ili vizije. Tako kultura može istovremeno dijeliti i povezivati.

Rješenje ove dileme može biti u shvaćanju kulture kao sredstva, a ne kao cilja. Nije stvar u nadmoći jedne kulture nad drugom ili u pronalaženju “najbolje” kulture. Kultura je prije sredstvo koje omogućuje ljudskim bićima razviti vlastiti potencijal, a različite kulture dovest će do izražaja različite strane naše prirode. Trebaju nam različite kulture kako bismo kultivirali različite aspekte naše prirode. Kao što kaže Thomas Carlyle: “Kultura je proces kojim čovjek postaje sve ono za što je stvoren da može postati.”

Autor: Sabine Leitner
Sa engleskog preveo: Robert Čokor