Iako se često govori o konstruktivnim i destruktivnim kritika­ma, ne slažemo se s ovom podjelom jer svakodnevno isku­stvo pokazuje da su kritike uvijek destruktivne. Nije problem u samoj kritici kao racionalnom postupku, nego u osobi koja djeluje vođena svojim emocionalnim i subjektivnim porivima umjesto zdravim razumom.

Živimo u svijetu koji nosi masku sigurnosti i pouzdanosti, ali u dubini svakog ljudskog bića očitu­ju se, više ili manje vidljivo, nesigur­nost, sumnja i strah. Mogućnost djelovanja i stvaranja je bitno uma­njena; sposobnost shvaćanja i rješavanja problema smanjena je zbog neznanja koje postoji na svim područjima. Čovjek se štiti tako što svoje strahove i nemoć krije ispod maske kritike. Općenito govoreći, sve je postalo predmet kritike, i to naravno destruktivne, jer što su drugi lošiji, to se bolje osjeća onaj koji se tako nesvjesno brani sakrivajući vlastite nedostatke. Onaj koji kritizira automatski je i onaj koji zna, onaj koji navodno može sve učiniti bolje od drugih i koji ima rješenja za sve probleme.

Onaj koji kritizira nikada ne pokušava pronaći bilo što dobro u bilo čemu i u bilo komu; ne opravdava nijednu pogrešku; ne oprašta ni najmanji nedostatak. Onaj koji kritizira uvjeren je da posjeduje potpunu istinu i smatra se slobodnim od bilo kakve pogreške. U najboljem slučaju, svoje će pohvale, duže ili kraće ovisno o potrebi, sačuvati samo za osobu, grupu ili društvenu skupinu u kojoj se osjeća zaštićeno. Onaj koji kritizira u svakom slučaju jako pazi da svoje ideje ne počne primjenjivati u praksi, jer od djelovanja nema boljeg načina da se vidi kako i on sam može postati predmetom kritika jednakih ili čak gorih od njegovih. Kritika rađa kritiku; iz zlonamjernosti jedino pro­izlazi zlonamjernost.

Ovo ne znači da trebamo zatvoriti oči, uši i usta i dopuštati sve što se, objektivno gledajući, smatra pogrešnim. Vjerujemo da postoje brojni načini da se ukaže na pogreške, i mnogi načini da se kritički duh usmjeri prema sebi u potrazi za usavršavanjem koje će u najmanu ruku opravdati takvu kritiku. Unatoč općeprihvaćenim za­bludama kojima robujemo zbog izvitoperenog načina života, sigurno je da na svijetu ima ljudi dobre volje. Zasigurno nema ništa ljepše nego odavati priznanja ovim ljudima i poticati ih. A sigurno je i to da, ako i ne pronađemo ništa što bi bilo vrijedno, nema konstruktivnije kritike od one da sami započnemo raditi na nečemu što smatramo da je dobro i moguće. Primjer je i nadalje najbolja poduka, najbolji dokaz i najsnažniji argument.

Autor: Delia Steinberg Guzmán
Predsjednica Međunarodne organizacije Nova Akropola

Sa španjolskog prevela: Branka Žaja