Kao što je plod živih bića na početku loše uobličen, takve su i sve novine, koje su plod vremena. Pa ipak, kao što su oni koji su prvi proslavili svoju obitelj obično čestitiji od većine potomaka, tako se i prvi prethodnik (ako je dobar) rijetko dostiže oponašanjem.

Jer, iskvarena ljudska narav prirodno je sklona onome što je zlo, pa su stvari sklone kvarenju tijekom vremena, a dobro je najjače u početku. Zacijelo, svaki je lijek novina, a onaj tko neće primijeniti nove lijekove, mora očekivati nova zla; jer vrijeme je najveći inovator; i ako vrijeme kvari stvari, a mudrost i razbor ih ne popravljaju, kakav će biti kraj?

Svijetleca kockaIstina je da je ono što je uređeno običajem, iako nije dobro, barem prikladno; a one stvari koje su dugo bile zajedno, kao da su povezane među sobom; nove stvari, međutim, ne uklapaju se naj­bolje među njih, pa iako pomažu svojom korisnošću, smetaju svojom neusklađenošću. Osim toga, one su kao stranci: više im se divi, nego što ih se voli.

Sve bi to bilo točno kad se vrijeme ne bi kretalo; međutim, ono se kreće tako brzo da tvrdoglavo čuvanje običaja stvara jednaku pometnju kao i novina; a oni koji previše štuju minula vremena samo se izlažu preziru vremena u kojem žive. Bilo bi zato dobro kad bi ljudi u svojim novinama slijedili primjer samoga vremena koje doista mnogo novog donosi, ali tiho i tako postupno da se to jedva primijeti.

Jer, inače, što god je novo, neočekivano je; i uvijek koristi nekima, a šteti drugima; a onaj koji je time pomognut smatra da mu je sreća bila naklonjena i zahvaljuje vremenu; a onaj koji je oštećen smatra da mu je nanesena nepravda, i žali se na počinitelja. Isto tako, dobro je ne eksperimentirati u državnim poslovima, osim kad je to prijeko potrebno, ili korist očevidna, kao i paziti dobro da preobražaj izaziva promjenu, a ne da želja za promjenom izmišlja razloge za stva­ranje preobražaja.

I, naposljetku, prema novini, i kad nije odbačena, treba biti smotren; i kao što Sv. pismo veli: Stanite na negdašnje puteve, raspitajte se za iskonske staze: Koji put vodi k dobru? Njime pođite.

S engleskog prevela: Branka Žaja[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]