AKTUALNO

POKRET I STROJEVI

Materijalizam udružen sa željom za udobnošću doveo je u prvi plan inerciju – suprotnost pokretu koji oživljava Univerzum – i uveo je strojeve. Ljudi su počeli uživati u inerciji, a strojevi koji su preuzeli kretanje umjesto nas, na kraju su nas porobili.

FILOZOFIJA

SPINOZA – Sudbina filozofa

Baruh Spinoza je jedan od najvećih predstavnika racionalizma. Iako u dokazivanju filozofskih postavki slijedi Descartesovu strogu matematičku metodu, Spinoza je duboko ukorijenjen u metafizici, a moralnost vidi kao osnovnu vezu čovjeka s transcendentnim izvorom Prirode.

PSIHOLOGIJA

SKRIVENO ZNAČENJE BAJKI

Bajke nisu namijenjene samo djeci, nego i duši odraslog čovjeka, jer postupanje glavnog junaka može poslužiti kao arhetipski model ispravnog djelovanja u stvarnim životnim situacijama.

UMJETNOST

MAGIJA DREVNE UMJETNOSTI

Velike kulture stvorile su umjetnička djela nenadmašne ljepote, jer su njihovi umjetnici uspjeli u naš svijet unijeti djeliće nebeske harmonije.

ZNANOST

FRAKTALI

Euklidova geometrija opisuje idealne oblike koji možda postoje samo u ljudskom umu. No, svijet prirode nije sazdan od pravilnih, ­euklidskih, već od naizgled nepravilnih, razigranih oblika i pojava, tzv. fraktalnih tvorevina.

FILOZOFIJA

NAGARJUNA – Temeljna mudrost Srednjeg puta

Veliki budistički filozof Nagarjuna osnivač je Škole srednjeg puta. On uči da iza ovog promjenljivog pojavnog svijeta postoji vječna bit.

FILOZOFIJA

PUT SREDIŠTA – Plemeniti Srednji put

Put središta je simbolički naziv za odgovor koji je dala budistička filozofija na pitanja o smislu života. To je put pročišćenja i oplemenjivanja, put dolaska do velike stvarnosti.

EKOLOGIJA

EKOLOGIJA I BUDIZAM

Budističko učenje o međuovisnosti živih bića, učenje da svako djelo rađa posljedicama, uistinu je ekološko.

RELEGIJE I KULTOVI

SVEČANOSTI VATRE

Vatra je predmet kulta od najdrevnijih vremena. Štovana je pod otvorenim nebom i u hramovima, na kućnim ognjištima i u nutrini srca. Čak i danas gotovo svako mjesto ima neku svoju svečanost posvećenu vatri koja privlači brojne sudionike.

ZNANOST

INDIJSKA MATEMATIKA

Drevni indijski matematičari razvili su besprijekoran numerički sustav te utemeljili i razvili algebru. Zanimljivo je da je u dalekim vedskim vremenima matematika služila gotovo isključivo u obredne svrhe.